Zamknij
Magiczna Kraina
Częstochowa, al. Niepodległości 31
tel./fax 34 363 06 40
Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 10:00 do 20:00
facebook
Regulamin wstępu do Magicznej Krainy dla osób niepełnosprawnych
 • DOKUMENTEM ORZEKAJĄCYM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA JEST ORZECZENIE LEKARSKIE ORAZ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM
 • WSTĘP DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 16.00-18.00 W CENIE 17 ZŁ.
 • POZA GODZINAMI MIĘDZY 16.00-18.00 W DNI ROBOCZE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ WSTĘP NA SALĘ ZABAW PO ZAKUPIENIU STANDARDOWEGO BILETU.
 • DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE WCHODZI NA SALĘ ZABAW WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA.
 • POD OPIEKĄ JEDNEGO OPIEKUNA MOŻE PRZEBYWAĆ NAJWYŻEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
 • NA TEREN SALI ZABAW MAJĄ WSTĘP WYŁĄCZNIE DZIECI DO 12 ROKU ŻYCIA.
 • GRUPY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄ WSTĘP POD WARUNKIEM, ŻE NA KAŻDE DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE PRZYPADA JEDEN OPIEKUN.
 • OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO DBANIA O ICH BEZPIECZEŃSTWO. WŁAŚCICIEL SALI ZABAW NIE ODPOWIADA ZA SZKODY, KTÓRE NIE WYNIKNĘŁY Z JEGO WINY.
 1. Osoby niepełnosprawne obowiązuje niniejszy regulamin, a także REGULAMIN CENTRUM ZABAW, który znajduje się na terenie sali zabaw oraz na stronie www.magicznakraina.com.pl w zakładce „Regulaminy”
 2. Za szkody wyrządzone przez dziecko korzystające z placu zabaw odpowiada opiekun.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2024.
 4. Wstęp na plac zabaw jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
baner