Zamknij
Magiczna Kraina
Częstochowa, al. Niepodległości 31
tel./fax 34 363 06 40
Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 10:00 do 20:00
facebook
Regulamin PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ZBIERAJ MAGICZNE ZŁOTÓWKI”

Pobierz wersję PDF

 

§ - 1

 

Program polega na gromadzeniu punktów, którymi można płacić w Magicznej Krainie za bilety lub inne usługi oraz wymieniać je na nagrody dostępne w puli nagród programu „Zbieraj magiczne złotówki”.

 

  1. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany regulaminem stanowi zbiór zasad korzystania z Programu Lojalnościowego „Zbieraj Magiczne Złotówki”, gromadzenia punktów lojalnościowych oraz wymiany punktów lojalnościowych na nagrody.

  2. Celem programu jest zachęcenie do korzystania z wejść grupowych do Centrum Zabaw Dla Dzieci „MAGICZNA KRAINA”.

  3. Organizatorem programu jest PHU Polma z siedzibą w Częstochowie przy Alei Niepodległości 31 – Właściciel Centrum Zabaw Dla Dzieci „MAGICZNA KRAINA”.

  4. Uczestnikiem programu jest każda firma lub instytucja, która przystąpiła do programu i zaakceptowała niniejszy regulamin.

  5. Punkty są naliczone Uczestnikowi za wejście grupowe do Magicznej Krainy.

§ - 2

Punkty naliczane są za wejścia grupowe do Centrum Zabaw Dla Dzieci „MAGICZNA KRAINA”. Za te dzieci, od których Organizator z różnych powodów nie pobrał opłaty za wstęp punkty nie są naliczane.

Sposób naliczania punktów

- Wejście jednego dziecka na jedną godzinę = 1 pkt = 1 zł

Przykład naliczania punktów

- Wejście grupy 100 dzieci na trzy godziny = 300 pkt = 300 zł

- Wejście grupy 200 dzieci na dwie godziny = 400 pkt = 400 zł

§ - 3

Punkty zgromadzone w programie można wykorzystać na zapłacenie za wstęp lub za inne usługi w Magicznej Krainie oraz można wymienić na dowolną nagrodę z puli nagród dostępnych w programie. Lista aktualnie dostępnych nagród stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i ulega czasowej aktualizacji.

§ - 4

Punkty zgromadzone w programie należy wykorzystać w ciągu 36 miesięcy od daty ich nabycia. Punkty starsze niż 36 miesięcy tracą swoją ważność bezpowrotnie.

§ - 5

Program działa od 01-09-2020 r. i nie ma wyznaczonej daty zakończenia programu.

§ - 6

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu programu np. z powodu zbyt niskiej liczby uczestników biorących udział w programie, wszyscy uczestnicy mający zgromadzone punkty, których nie zdążyli wymienić na nagrody zostaną powiadomieni o decyzji o zakończeniu programu z rocznym wyprzedzeniem. Jeśli w tym czasie nie wymienią punktów na nagrody, ich punkty stracą ważność i nie będą mogły być wymienione na żadne nagrody.

§ - 7

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Uczestnik przystępujący do programu akceptuje niniejszy regulamin, podaje swój adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie wiadomości dotyczące programu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie pozwalającym organizatorowi na realizację programu.

§ - 8

Po przystąpieniu do programu uczestnik otrzymuje ostemplowany przez organizatora formularz, na którym będą ewidencjonowane zgromadzone w programie punkty, drugi formularz, ostemplowany pieczęcią uczestnika zostaje u organizatora. Punkty są zapisywane na obydwu formularzach i potwierdzane każdorazowo podpisami uczestnika i organizatora. Aby punkty zostały przyznane, konieczne jest posiadanie przez uczestnika podczas pobytu w Magicznej Krainie formularza otrzymanego od organizatora podczas przystępowania do programu

§ - 9

W przypadku zgubienia bądź zniszczenia formularza uczestnika w sposób uniemożliwiający odczytanie ilości zgromadzonych punktów, punkty uczestnika mogą w szczególnych przypadkach zostać odtworzone z formularza organizatora. W przypadku zapełnienia rubryk w formularzu wpisami zostanie uczestnikowi wydany nowy formularz a punkty na starym formularzu pozostają aktywne przez trzy lata od ich zdobycia.

§ - 10

Administratorem danych uczestnika jest organizator. Dane uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody uczestnika ani nie będą wykorzystywane w inny sposób niż realizacja programu.

§ - 11

W kwestiach spornych ostateczna i niepodważalna jest decyzja organizatora a jedyne źródło odwołania stanowi niniejszy regulamin.